Damla Sulama Sisteminin Avantajları:

 • Damla sulama boruları ile su kullanımın tasarruflu kullanılmasını sağlayarak, yer altı su kayıplarının en aza indirir.
 • Bitkiye istenilen miktarda su verilmesine yardımcı olarak, suyun bitki köküne kadar ulaşmasını sağlar.
 • Bundan dolayı suda eriye bilen gübre ve ilaçlarında bitki köküne ulaşmasını sağlayarak. Gübre ve ilaç israfını önler.
 • Salma sulama gibi yöntemlerle sulanan bitkiler suya ulaşabilmek için daha fazla kök salar. Fakat damla sulama sistemi ile su direkt bitki köküne ulaştığı için fazla kök salmayarak bütün gücünü ürüne verir.
 • Mahsulün verimliliğini artırır.
 • Bitki yeterli miktarda su aldığı için stres olmaz.
 • Tarım arazilerinde yabancı ot gelişimine minimum a indirir.
 • Sulama işçiliğini en aza indirir.
 • Toprağın havalanmasını sağlar
 • Rüzgâr hızına bağlı kalmaksızın gün içerisinde istenilen zamanda sulama yapıla bilinir.
 • Erozyon ve toprak kaymasını önler.
 • Eğimli arazilerde kolaylıkla uygulana bilinir.
 • Daha az toprak sertleşmesini sağlar.