Yağmurlama Sulama Borusunun Avantajarı

 • Ayrıntılı bir şekilde arazi tesviyesine gerek bırakmaz.
 • Mahsulün verimliliğini ve kalitesinde artış sağlar.
 • Yağmurlama sulama boruları ile su kullanımın tasarruflu kullanılmasını sağlayarak, yer altı su kayıplarının en aza indirir.
 • Eğimli arazilerde kolayca kurulumu yapılarak kullanıla bilinir.
 • Gübre ve ilaç israfını en aza indirerek, bitkiye uygulanmasında yardımcı olur.
 • İstenilen miktarda su verildiğinden bitki ve arazi açından oluşabilecek problemleri ortadan kaldırır.
 • Meyve ve sebzelerin dondan ve aşırı sıcaktan korunmasını sağlar.
 • Bitki yapraklarındaki toz ve tuz kalıntıları temizler.
 • Bitkilerin eşit miktarda su almasını sağlar.
 • Sağlam, esnek ve kolay taşına bilen borulardır.
 • Kurulumu ve sökülmesi çok kolaydır.
 • İşletme masraflarından ve işçilikten tasarruf sağlar.